Esileht Tutvustus Patsiendiinfo Uudised Kontaktid est  |  rus |


 

Kliendile
Hooldekodusse tulijale
Tasulised teenused
PATSIENDIINFO

Klientide külastamine:

maist kuni oktoobrini iga päev kell 11.00 - 19.00

novembrist kuni aprilli lõpuni 11.00 – 16.00.


Alates 01.07.2024 on SA Kiviõli Tervisekeskuse üldhooldusteenuse kohamaksumuseks 1350 eurot kuus, millest hoolduskulu moodustab 700 eurot kuus.

Üldhooldusteenus lühiajalise lepinguga (kuni kaks kuud) 50 € päev. Kohatasule lisanduvad täiendavad tugiteenused lisatasu eest:

  1. meditsiiniline transporditeenus;
  2. ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu;
  3. tasuliste tervishoiuteenuste kasutamine (proteeside valmistamine, liikumisravi, hambaravi);
  4. isikule meditsiinilistel näidustustel ettenähtud käsimüügi- ja retseptiravimid;
  5. mähkmeid tavalisest suurem kogus (> 3);
  6. tehniliste abivahendite rent;
  7. isikudokumentide vormistamine;
  8. surnukuuri teenus.

Alates 01.04.2024 on üldhooldusteenus klientidele 1300 € kuus, millest hoolduskulu on 683 €.

Üldhooldusteenus lühiajalise lepinguga (kuni kaks kuud) 50 € päev.

Kohatasule lisanduvad ravimite ja tasuliste teenuste kasutamise kulud.

Alates 1.07.2023 võtab hoolduskomponendi eest tasumise üle kohalik omavalitsus vastavalt enda kehtestatud piirmäärale.

KOV hoolduskomponent sisaldab hooldustöötajate ja abihooldustöötajte kulu:

1. tööjõukulud (koos maksudega)
2. tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud
3. tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud
4. koolituse ja supervisiooni kulud.

Hooldereformi kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://www.sm.ee/hooldereform

*Alates 01.04.2008.aastast osutab eriarstiabi teenuseid SA Ida-Viru Keskhaigla. Nende teenuste kohta saab info veebilehelt www.ivkh.ee , telefon 33 11 411

Copyright © 2023
Keskpuiestee 36/38, Kiviõli, 43 123, Ida-Virumaa, tel.: 335 7035, e-mail:hooldus@kiviolitk.ee