Esileht Tutvustus Patsiendiinfo Uudised Kontaktid est  |  rus |


 

Kliendile
Hooldekodusse tulijale
Tasulised teenused
PATSIENDIINFO

Klientide külastamine:

maist kuni oktoobrini iga päev kell 11.00 - 19.00

novembrist kuni aprilli lõpuni 11.00 – 16.00.

Külastama tulles palume olla terved ja haigussümptomiteta. Kohtumised suvisel ajal ja ilusa ilmaga palume võimalusel planeerida õuealal.


Alates 01.07.2024 on SA Kiviõli Tervisekeskuse üldhooldusteenuse kohamaksumuseks 1350 eurot kuus, millest hoolduskulu moodustab *700 eurot kuus.

Üldhooldusteenus lühiajalise lepinguga (kuni kaks kuud) 50 € päev. 

Teenus sisaldab:

 • majutust ühe- kuni neljakohalises toas;
 • hooldusplaani koostamist;
 • õe abi tagamist vastavalt perearsti või eriarsti poolt tehtud ettekirjutustele abistamist pesemisel üks kord nädalas;
 • ööpäevaringse kõrvalabi tagamist teenuse osutaja hoolduspersonali poolt;
 • voodipesu vahetust üks kord nädalas või vastavalt vajadusele isikliku pesu pesemist üks kord nädalas (v.a keemiline puhastus) või vastavalt vajadusele eluruumi koristamist;
 • esmaabi ja esmaabiravimeid (valuvaigistid, plaastrid jne) ;
 • tööpäeviti ühistegevused;
 • toitlustust kolm korda päevas ja lisaks õhtuoode;
 • puhketoa kasutamist, värskete ajalehtede lugemise ja interneti kasutamise võimalust;
 • värskes õhus ning looduskaunis keskkonnas viibimise võimalus;
 • esmast sotsiaalnõustamist ning abi dokumentide vormistamisel ja taotlemisel ning ametkondadega suhtlemisel;
 • hingehoidja tugiteenus SKA projekti alusel;
 • hooldusvahendeid (inkontinentsitooted, hoolduskreemid), hügieenitarvete, voodipesu soetamine ja hooldamisega seotud kulu sh. pesupesemine;
 • eluruumi sisustuse ja vajalike abivahendite kulu (sh vajadusel funktsionaalvoodi ja lihtsamate liikumisvahendite kasutamise võimalust (kepid, kargud);

Kohatasule lisanduvad täiendavad tugiteenused lisatasu eest:

 • meditsiiniline transporditeenus;
 • ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu;
 • tasuliste tervishoiuteenuste kasutamine (proteeside valmistamine, liikumisravi, hambaravi);
 • isikule meditsiinilistel näidustustel ettenähtud käsimüügi- ja retseptiravimid;
 • mähkmeid tavalisest suurem kogus (> 3 ööpäevas);
 • tehniliste abivahendite rent;
 • isikudokumentide vormistamine;
 • surnukuuri teenus.

*Alates 1.07.2023 võtab hoolduskomponendi eest tasumise üle kohalik omavalitsus vastavalt enda kehtestatud piirmäärale.

KOV hoolduskomponent sisaldab hooldustöötajate ja abihooldustöötajte kulu:

 • tööjõukulud (koos maksudega);
 • tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud;
 • tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;
 • koolituse ja supervisiooni kulud.;

Hooldereformi kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://www.sm.ee/hooldereform

Alates 01.04.2008.aastast osutab eriarstiabi teenuseid SA Ida-Viru Keskhaigla. Nende teenuste kohta saab info veebilehelt www.ivkh.ee , telefon 33 11 411

Copyright © 2023
Keskpuiestee 36/38, Kiviõli, 43 123, Ida-Virumaa, tel.: 335 7035, e-mail:hooldus@kiviolitk.ee