Esileht Tutvustus Patsiendiinfo Uudised Kontaktid est  |  rus |


 
TUTVUSTUS
Sihtasutus Kiviõli Tervisekeskus asub Ida-Virumaal, Luganuse vallas, Kiviõli linnas.

SA Kiviõli Tervisekeskus on eraõiguslik juriidiline isik.
Tervisekeskuse teeninduspiirkonda kuuluvad Kiviõli linn, Püssi linn, Lüganuse vald.
 
Tegevus

SA Kiviõli Tervisekeskuse tegevuse eesmärgiks asutuse põhikirja järgi on lühi- ja pikaajalise üldhooldusteenuse osutamine.

Hooldekodu klientidele osutatakse igapäevast tervishoiuteenust perearstide kaudu. 

>>ARENGUKAVA
Juhtimine
Sihtasutuse juhtimisorganid on juhatus ja nõukogu, mis on määratud viieks aastaks. Juhatuse  (üheliikmeline) liige on SA Kiviõli Tervisekeskuse juhataja, kes juhib ja esindab sihtasutust igapäevases tegevuses.
Asutuse nõukogu koosneb luganuse valla esindajatest ja tervisekeskuse esindajast.   
Nõukogu kavandab ja korraldab sihtasutuse juhtimist ning teostab järelvalvet selle tegevuse üle.   
Teenused
SA Kiviõli Tervisekeskus osutab üldhooldekodu teenuseid kuni 135-le hoolealusele.
Kiviõli regioonis tegutseb 6 perearsti ja 1 kiirabi brigaad, kes ei kuulu SA Kiviõli Tervisekeskusele.
Alates 01.04.08 eriarstiabi osutab SA Ida-Viru Keskhaigla.
Copyright © 2005
Keskpuiestee 36/38, Kiviõli, 43 123, Ida-Virumaa, tel.: 335 7034, e-mail:kiviolihaigla@hot.ee