Esileht Tutvustus Patsiendiinfo Uudised Kontaktid Sisujuht est  |  rus |

TUTVUSTUS

Sihtasutus Kiviõli Tervisekeskus asub Ida-Virumaal, Luganuse vallas, Kiviõli linnas.

SA Kiviõli Tervisekeskus on eraõiguslik juriidiline isik.
Tervisekeskuse teeninduspiirkonda kuuluvad Kiviõli linn, Püssi linn, Lüganuse vald.


Tegevus
SA Kiviõli Tervisekeskuse tegevuse eesmäriks asutuse põhikirja järgi on ambulatoorse ja statsionaarse arstiabi andmine elanikkonnale, lühi- ja pikkaajalise hooldusteenuse osutamine, pesumaja- ja transporditeenuste osutamine ning tervisekeskuse arendamiseks vajalike rahaliste vahendite kogumine ja kasutamine avalikes huvides.

>>ARENGUKAVA

Juhtimine
Sihtasutuse juhtimisorganid on juhatus ja nõukogu, mis on määratud viieks aastaks. Juhatuse  (üheliikmeline) liige on SA Kiviõli Tervisekeskuse juhataja, kes juhib ja esindab sihtasutust igapäevases tegevuses.
Asutuse nõukogu koosneb luganuse valla esindajatest ja tervisekeskuse esindajast.   
Nõukogu kavandab ja korraldab sihtasutuse juhtimist ning teostab järelvalvet selle tegevuse üle.   

Teenused
Hetkel kuuluvad SA Kiviõli Tervisekeskuse koosseisu statsionaarne õendusabi osakond (Tegevusluba L04200) 30 voodikohaga, hoolekandeosakond, köök, pesumaja, transporditeenistus (sisaldab lamavate haigete transpordi kanderaamiga), tasuta juuksuri teenus ja surnukuur.

Kiviõli regioonis tegutseb 6 perearsti ja 1 kiirabi brigaad, kes ei kuulu SA Kiviõli Tervisekeskusele.
Alates 01.04.08 eriarstiabi osutab SA Ida-Viru Keskhaigla.Copyright 2005
Keskpuiestee 36/38, Kiviõli, 43 123, Ida-Virumaa, tel.: 335 7034, e-mail:kiviolihaigla@hot.ee