Esileht Tutvustus Patsiendiinfo Uudised Kontaktid est  |  rus |
UUDISED

Sihtasutus Kiviõli Tervisekeskus on kuni 125 voodikohaga üldtüüpi hooldekodu.

SA omab tegevusluba tegevusele – väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus.

Tegevusloa kehtivuse algus on 20.12.2019 ning see on tähtajatu.

Tegevusloa number on SÜH000115. Loa väljaandja on Sotsiaalkindlustusamet.

Kuni 30.06.2023 kehtib üldhooldusteenuse kohamaks Lüganuse valla sissekirjutust omavatele klientidele 870 eurot kuus, väljaspoolt Lüganuse valda tulnud klientidele 920 eurot kuus.

Alates 01.07.2023 on üldhooldusteenus keskmise hooldusvajadusega klientidele 1200 € kuus, millest hoolduskulu 583 €.

Üldhooldusteenus suure hooldusvajadusega klientidele 1300 € kuus, millest hoolduskulu on 633 €.

Üldhooldusteenus lühiajalise lepinguga (kuni kaks kuud) 50 € päev.

Kohatasule lisanduvad ravimite ja tasuliste teenuste kasutamise kulud.

Alates 1.07.2023 võtab hoolduskomponendi eest tasumise üle kohalik omavalitsus vastavalt enda kehtestatud piirmäärale.

KOV hoolduskomponent sisaldab hooldustöötajate ja abihooldustöötajte kulu:

1. tööjõukulud (koos maksudega)
2. tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud
3. tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud
4. koolituse ja supervisiooni kulud.

Hooldereformi kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://www.sm.ee/hooldereform

*Alates 01.04.2008.aastast osutab eriarstiabi teenuseid SA Ida-Viru Keskhaigla. Nende teenuste kohta saab info veebilehelt www.ivkh.ee , telefon 33 11 411

TÖÖPAKKUMISED 

Copyright © 2023
Keskpuiestee 36/38, Kiviõli, 43 123, Ida-Virumaa, tel.: 335 7034, e-mail:hooldus@kiviolitk.ee