Esileht Tutvustus Patsiendiinfo Uudised Kontaktid est  |  rus |
UUDISED

Sihtasutus Kiviõli Tervisekeskus on kuni 135 voodikohaga üldtüüpi hooldekodu.

SA omab tegevusluba tegevusele – väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus.

Tegevusloa kehtivuse algus on 20.12.2019 ning see on tähtajatu.

Tegevusloa number on SÜH000115. Loa väljaandja on Sotsiaalkindlustusamet.

Vastavalt  SA Kiviõli Tervisekeskuse Nõukogu otsusega 09.09.2020.a. kinnitati uus hooldustasu, kuu maksumus alates 01.12.2020.a.730 eurot kuu.

Hinnatõus ei ole otsus, mille oleksime langetanud kerge südamega. Kuid viimati tõusid meie majas kohamaksud kolm aastat tagasi. Elu on läinud edasi kiiremini, igal aastal  muutuvad kaupade ja teenuste hinnad ning tõusevad miinimumpalgad. On jäänud tegemata mitmeid töid, kuna pole olnud võimalusi. Oleme püüdnud kokku hoida. Kuid meie igapäevased kulud sellest hoolimata kasvavad, ka meie töötajad soovivad veidi palgatõusu ning teenuse kvaliteet peab samal ajal säilima. Lisaks sellele jõustusid alates 1.jaanuarist kõrgemad nõuded hooldekodudele, mis meile tähendab suuri muutuseid ja väljaminekuid - vaja on suunata rohkem töötajaid koolitustele, muuta efektiivsemaks personali koosseisu,  parandada eakate elamis- ja hooldustingimusi, pakkuda uusi teenuseid ja arendada olemasolevaid.

Alates 01.04.2008.aastast osutab eriarstiabi teenuseid SA Ida-Viru Keskhaigla. Nende teenuste kohta saab info veebilehelt www.ivkh.ee

Registratuur E, T, N 8:00-16:00, K 8:00-17:00, R 8:00-15:00

Telefon 33 11 411

TÖÖPAKKUMISED 

Copyright © 2005
Keskpuiestee 36/38, Kiviõli, 43 123, Ida-Virumaa, tel.: 335 7034, e-mail:kiviolihaigla@hot.ee