est  |  rus |


 

НОВОСТИ

Проведение конкусра на демонтаж котельной и гаражного помещений.

SA Kiviõli Tervisekeskus проводит конкурс "Демонтаж котельной и гаражного помещений"

Предельный срок подачи ценовых предложений 17 июня 2024 года, 10.00. 

Ценовые предложения необходимо представлять по нормативу (приложение 4) по электронной почте aksana.pungas@kiviolitk.ee и margus@marlan.ee.

Все необходимые сопроводительные документы конкурса, находятся ниже.

Pakkumuse esitamise kutse

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Projektijuhi CV

Lisa 3 Kinnitus kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Lisa 4 Pakkumuse maksumuse esildis

Lisa 5 Töövõtulepingu projekt

Lisa 6 Kinnistul paikneva kaugküttetorustiku teostusjooni

Copyright © 2023
Keskpuiestee 36/38, Kiviõli, 43 123, Ida-Virumaa, tel 335 7035, e-mail:hooldus@kiviolitk.ee